Porządek zebrania:

Powitanie zebranych i stwierdzenie quorum.
Wybranie Przewodniczącego zebrania.
Wybranie protokolanta.
Przedstawienie porządku zebrania i głosowanie nad jego przyjęciem.
Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Spółki dla zagospodarowania wspólnoty gruntowej wsi Brzustów
Podjęcie uchwały o unieważnieniu uchwały nr 11/2023 z 14.05.2023
Podjęcie uchwały o przedłużeniu umowy dzierżawy dla Pana Krzysztofa Wach
Zakończenie zebrania.

Prosimy o przybycie na zebranie.