Wójt Gminy Garbatka –Letnisko i Zarząd Spółki dla zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej wsi Brzustów zawiadamiają, że w dniu 30.07.2023r.  o godz.15:00 na Placu zabaw w Brzustowie odbędzie się  Nadzwyczajne Ogólne Zebranie Członków Wspólnoty Gruntowej wsi Brzustów. W przypadku braku quorum zebranie odbędzie się w II terminie w dniu 06.08.2023r o godz. 14:30 na Placu zabaw w Brzustowie z tym samym porządkiem obrad. Zebranie w II terminie jest ważne bez względu na liczbę osób biorących udział w zebraniu.

Porządek zebrania:

  1. Powitanie zebranych i stwierdzenie quorum.
  2. Wybranie Przewodniczącego zebrania.
  3. Wybranie protokolanta.
  4. Przedstawienie porządku zebrania i głosowanie nad jego przyjęciem.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Spółki dla zagospodarowania wspólnoty gruntowej wsi Brzustów
  6. Podjęcie uchwały o unieważnieniu uchwały nr 11/2023 z 14.05.2023
  7. Podjęcie uchwały o przedłużeniu umowy dzierżawy dla Pana Krzysztofa Wach
  8. Zakończenie zebrania.

Prosimy o przybycie na zebranie.