Pan Zenon Kurkowski emerytowany dyrektor ZSP w Garbatce-Letnisku, był nauczycielem w tej szkole przez 45 lat. W tym czasie mocno zaangażowany w rozwój oświaty na terenie Gminy. Był jednym z budowniczych ZSP w Garbatce i przyczynił się do jej modernizacji. W czasie trwania jego kadencji jako dyrektora osiągnął doskonałe wyniki nauczania i wychowani wśród młodzieży uczęszczającej do tej szkoły. Absolwenci Szkoły Drzewnej znani są ze swojej fachowości w Polsce i poza jej granicami. Jednocześnie rozszerzył ofertę edukacyjną: Liceum Zawodowe, Technikum Leśne i Drzewne. Pełniąc obowiązki dyrektora stworzył doskonałe warunki pracy kadrze nauczycielskiej, pracownikom i uczniom. Miał doskonały kontakt z rodzicami i instytucjami nie tylko branżowymi, ale też administracji państwowej. Wykazał się również działalnością społeczną na terenie Gminy i poza jej granicami. Włączał się w różnego rodzaju uroczystości

m. in. Patriotyczne – angażując młodzież i pracowników. Pan Zenon Kurkowski jest wzorem wysokiej kultury osobistej, uczciwości, zaangażowania, patriotyzmu oraz wiedzy i zdolności pedagogicznych w edukacji i wychowaniu kolejnych pokoleń.

        W 2013 r. podczas obchodów XXXI Edycji Dni Garbatki została wręczona Panu Zenonowi Kurkowskiemu Statuetka „Szycha Garbacka”  za ww zasługi i inicjatywy na rzecz lokalnej społeczności w kategorii „Oświata, kultura i sztuka”.