Zadanie „Odkrywamy talenty” prowadzone jest w ramach projektu systemowego „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym”. Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji przyznaje szkole, która podejmuje systemowe działania na rzecz ucznia zdolnego tytuł „Szkoła Odkrywców Talentów”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.