Zarówno poprzedniemu wójtowi jak i radzie gminy, najprawdopodobniej ze względu na zbliżające się wybory, zabrakło odwagi na to, aby w miejsce Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej powstała prężna jednostka spełniająca oczekiwania mieszkańców co do zakresu, jakości i terminowości wykonywanych usług. Ponieważ prawo w tej sprawie nie daje wyboru, stanowiąc że powstanie jakiejkolwiek innej formy musi być poprzedzone likwidacją zakładu budżetowego, dlatego zaproponowałem Radzie Gminy likwidację Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej, a następnie dyskusję na temat formy organizacyjnej i prawnej, jaką powinniśmy przyjąć do realizacji zadań komunalnych. Chciałem, żeby to Rada Gminy skonkretyzowała, biorąc pod uwagę charakter naszej gminy, czy aby podołać nowym zadaniom jakie ustaw nakłada na samorządy powinniśmy stworzyć spółkę gminną, referat komunalny czy też zlecić zadania do wykonania zewnętrznym firmom?. Okazało się, ze propozycja ta zdaniem kilku radnych jest rzekomo” nieuczciwa i nieodpowiedzialna”. Optowali oni za przekształceniem GZGK w spółkę za wszelką cenę biorąc za przykład Kozienice. Nie trafiały do nich argumenty w rodzaju, iż co innego jest spółka komunalna w bogatym mieście, a co innego na wsi ,która od lat boryka się z brakiem środków pieniężnych oraz, że powołanie spółki nie spowoduje, że nagle zaczniemy zarabiać, bez konieczności podnoszenia opłat mieszkańcom, że zmienimy mentalność i przyzwyczajenia, ale przede wszystkim, że jako spółka odnajdziemy się na wolnym rynku usług komunalnych. To właśnie takie działanie kilku radnych, próbujące przekształcać instytucje gminne bez przemyślenia i dogłębnej analizy ekonomicznej oraz wymiany merytorycznych argumentów są nieodpowiedzialne i prowadzą do rozsiewania plotek i straszenia mieszkańców. Na szczęście okazało się, że jest wśród radnych grupa, która potrafi prowadzić merytoryczną dyskusję, dokonać szacunku zysków i strat dzięki temu połączone komisje radnych wyraziły stanowisko, że w przypadku naszej gminy powinniśmy utworzyć referat komunalny, który od 01 października 2011r. przejmie zadania zlikwidowanego GZGK. Mam nadzieję, że już w niedługim czasie mieszkańcy będą mogli się przekonać, że kierunek zmian który proponuję jest z myślą o dobru mieszkańców i nie ma żadnych podtekstów czy drugiego dna, jak to bywało poprzednio. Mam nadzieję, że w nowej instytucji mieszkańcy znajdą oparcie i fachową pomoc. Tak jak to było po nawałnicy jaka przeszła przez Garbatkę w lipcu bieżącego roku. Robert Kowalczyk Wójt Gminy Garbatka Letnisko