Ośrodkiem docelowym stała się Polanica Zdrój – miejsce zakwaterowania, wyżywienia oraz realizacji założeń edukacji prozdrowotnej. W trakcie zajęć edukacyjnych poznaliśmy Złoty Stok z kopalnią złota i arsenu, Jaskinię Niedźwiedzią w Masywie Śnieżnika, Zamek Książ w Wałbrzychu, poniemieckie sztolnie „Włodarz” w Górach Sowich, pas skałkowy Szczelińca Wielkiego w granicach Parku Narodowego Gór Stołowych, Karkonosze z najwyższym szczytem Sudetów – Śnieżką, szlaki turystyczne Karkonoskiego Parku Narodowego oraz  Adrspaskie „Skalne Miasto” na terenie Czech.

Pobyt młodzieży na Dolnym Śląsku umożliwił poznanie krain geograficznych regionu Polski Południowo – Zachodniej oraz społeczno – ekonomicznych warunków ich rozwoju.  Przybliżył ważniejsze aglomeracje miejskie, jak również najcenniejsze zabytki kultury materialnej oraz sztuki współczesnej. Pozwolił kształtować postawy badawcze, wskazywać walory zdrowotne aktywnego wypoczynku na łonie natury oraz wpływu ruchu na sprawność psychomotoryczną młodego organizmu. Ponadto, a są co do tego przekonani opiekunowie – Pani Agnieszka Rygiel, Pan Marek Karsznia i Pan Andrzej Baracz, wpłynął na budzenie wzruszeń estetycznych i patriotycznych.  Dziękujemy wszystkim, którzy wspierali nas w realizacji podjętego przedsięwzięcia, a w szczególności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za zainteresowanie realizowaną problematyką oraz finansowe wsparcie.Andrzej Baracz