Dyrektor przedstawił mieszkańcom sołectwa Ponikwa dwie możliwości budowy chodnika.

Co istotne dla mieszkańców w przypadku realizacji pierwszej koncepcji to budowa chodnika po lewej stronie pasa drogowego (jadąc od strony Radomia). Wymagane parametry techniczne chodnika przy tej kategorii drogi to szerokość powinna minimum 2 m od krawędzi jezdni. Wiąże się to z dobrowolnym, nieodpłatnym przekazaniem przez wszystkich mieszkańców posesji przyległych do pasa drogowego części terenu na rzecz Gminy, a następnie jego przekazanie w drodze uchwały Rady Gminy Garbatka-Letnisko Samorządowi Województwa Mazowieckiego. Wówczas Gmina po wygospodarowaniu środków finansowych i uzyskaniu zgody rady gminy pokrywa koszty podziału geodezyjnego działek. Przy tej koncepcji wstępnie planowana budowa chodnika to 2024 rok.

 

Druga z koncepcji, jaką przedstawił Dyrektor to wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), która ma charakter administracyjny, a co za tym idzie nie wymaga zgody stron, a w szczególności właścicieli nieruchomości objętych decyzją. W tym przypadku procedura trwa o wiele dłużej i wymaga dużo większego zaangażowania środków pieniężnych, które na ten cel musiałby wygospodarować w swoim budżecie Sejmik Województwa Mazowieckiego.  Realizując w tym trybie przedsięwzięcie teren niezbędny pod jego realizację to min. 3,5 m. na budowę ścieżki rowerowo-pieszej, 7 metrów jezdnia oraz min. 1,25 m pobocze. Wtedy teren ten przechodzi na własność Samorządu Województwa Mazowieckiego za odszkodowaniem wypłaconym mieszkańcom.    

Reasumując to od decyzji mieszkańców miejscowości Ponikwa zależy czy, kiedy i w jakim trybie zostanie rozpoczęta budowa chodnika w Ponikwie. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział w spotkaniu i poświęcony czas w niezwykle ważnej dla nas sprawie.