Pamiętajmy też  o odśnieżaniu dachu i usuwaniu z niego sopli lodu zgodnie z art. 61 ust. 2 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Biały puch, choć wygląda niepozornie, to w praktyce może stanowić duże zagrożenie zarówno dla konstrukcji dachu, jak i otoczenia. Pamiętajmy, że jego waga zwiększa się w zależności od miejsca, w którym leży i czasu zalegania. Dlatego najlepiej i najłatwiej usuwać świeży śnieg.

 

Informujemy, że Gmina Garbatka-Letnisko odpowiedzialna jest za odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy. W sprawie odśnieżania dróg gminnych należy dzwonić do  Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko  po nr tel.: 48 62 10 103  lub 606 130 102.

Za odśnieżanie dróg powiatowych leżących na terenie Gminy Garbatka-Letnisko odpowiada Powiatowy Zarząd Dróg, którego siedziba znajduje się przy ul. Serdecznej 3 w Aleksandrówce, 26-900 Kozienice tel. 48 614 27 30.   Natomiast jeśli chodzi o drogi wojewódzkie  to za ich zimowe utrzymanie odpowiada Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, Rejon Drogowy Radom ul. Wolanowska 61, 26-601 Radom tel. 48 331 04 68.