STYPENDIA SOCJALNE

Termin składania wniosków do 15 września 2021

Wnioski można składać w GOPS w Garbatka-Letnisko ul. Spacerowa 2a. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy w siedzibie Ośrodka lub pod nr tel. 48 6210314