We wszystkich jego  częściach (humanistycznej, przyrodniczej i językowej)  nasza szkoła uzyskała o kilka punktów procentowych więcej niż placówki w  powiecie kozienickim i województwie mazowieckim. Dzięki bardzo dobrym wynikom uplasowaliśmy się  w 7 staninie (poziom wysoki).Gratulujemy uczniom, rodzicom i nauczycielom! Mamy nadzieję, że wiedza zdobyta w gimnazjum będzie procentować nie tylko na dalszym etapie edukacyjnym, ale okaże się także przydatna w codziennym życiu. Wszystkim trzecioklasistom życzymy zasłużonego wypoczynku i bezpiecznych wakacji!