Wójt Gminy złożył sołtysom życzenia i podziękował za dotychczasową współpracę z samorządem Gminy, i zaangażowanie w codzienną działalność na rzecz lokalnej społeczności. Podczas spotkania padły szczególne słowa uznania  i podziękowania, dla Pani Jadwigi Kutyły Sołtys Garbatki-Letnisko za 15-letnią działalność, na rzecz  Sołectwa Garbatka-Letnisko. Dodatkowo miłym zaskoczeniem dla sołtysów, były upominki  wręczone  przez Wójta Gminy, oraz Przewodniczącego Rady.

 

 

Dzień Sołtysa to święto, które przypomina nam o tym ważnym szczeblu samorządu terytorialnego. Sołtys to osoba która jest najbliżej mieszkańców, oraz codziennych ludzkich spraw i to ona od razu reaguje na najważniejsze potrzeby mieszkańców.

                           Urząd Gminy w Garbatce-Letnisko