W rankingu nagradzane są samorządy, wyróżniające się w zakresie obsługi klienta-przedsiębiorcy z wykorzystaniem elektronicznych narzędzi komunikacji. Badanie składało się z dwóch części: audytu stron internetowych oraz oceny kontaktu elektronicznego z gminami metodą tajemniczego klienta.Treść raportu na: http://www.sgh.waw.pl/instytuty/ip/SKN_PAR/Gmina_na_5_2012.pdf