W ramach programu w szkołach podstawowych z terenu Gminy Garbatka-Letnisko zorganizowane zostaną zajęcia dla uczniów klas 7 i 8, po których uczniowie będą znać złote zasady profilaktyki czerniaka, zdobędą umiejętność przeprowadzenia samobadania skóry czy też różnicowania zmian podejrzanych o charakter nowotworowy ze zwykłymi znamionami na podstawie zasady ABCDE („czerniakowe abecadło”).

Należy także podkreślić, iż dzięki zdobytej wiedzy nastolatkowie mogą stać się ambasadorami akcji w swoich lokalnych środowiskach, zachęcając rodzinę i znajomych do podjęcia tych niezwykle prostych, a jakże skutecznych działań profilaktycznych.