Zgłoszenia kandydatów do otrzymania Statuetki  należy składać w Urzędzie Gminy na formularzu wniosku, w formie  pisemnej do dnia 30 czerwca 2016 r. Formularz wniosku  oraz regulamin przyznania Statuetki „Szycha Garbacka” znajdują się na stronie internetowej Gminy Garbatka-Letnisko www.garbatkaletnisko.pl oraz na tablicy ogłoszeń.                                WÓJT/-/ mgr Robert Kowalczyk

 

Do pobrania:

Regulamin-wniosek.doc