Zakres zamówienia obejmuje:

– wykonanie projektu graficznego tablicy informacyjnej wg poniższych zaleceń – zgodnie z wytycznymi dla beneficjentów w zakresie działań informacyjno-promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, wzory tablic znajdują się m.in. na portalu www.funduszedlamazowsza.eu/promocja

– wykonanie zaprojektowanej tablicy informacyjnej – po jej formalnej akceptacji przez beneficjenta (zamawiającego),

 – dostawę tablic i słupków mocujących do siedziby Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko

Termin składania ofert: 02.02.2017 r

Termin realizacji zamówienia: 09.02.2017 r.

 

Dokumenty do pobrania:

Formularz oferta

Opis przedmiotu zamówienia